Örüntüler (Sayı Örüntüleri, Şekil Örüntüleri)

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Örüntüler
  • √ Terim
  • √ Sayı Örüntüsü
  • √ Şekil Örüntüsü
  • BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
  • √ Kurallı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

Örüntü Nedir: Belirli bir kuralı takip eden şekil veya sayı dizileri birer örüntüdür.

Daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki şekilleri inceleyelim.

Şekil Örüntüsü

Her adımdaki küp sayısını tabloyla gösterecek olursak:

Sayı Örüntüsü

Şekillere ve tabloya baktığımızda adım adım ilerledikçe küplerin / sayıların da belirli bir kurala göre arttığını görürüz.

Buradaki şekil ve sayı dizisi birer örüntüdür.

Örüntüye kural olarak şöyle düşünebiliriz:

Her adımda şeklin uçlarına birer küp ekleniyor. 

Şeklin 4 ucu olduğu için her adımda küp sayısı 4 artmaktadır.

Bu kurala göre düşünerek sonraki adımlardaki sayıları da bulabiliriz.

 

Terim Nedir: Bir sayı örüntüsünü oluşturan her sayıya terim denir.

Yukarıdaki örneği tekrar ele alacak olursak sayılarımız:

1, 5, 9, 13, 17, 21, ... 

Bu örüntümüzün ilk terimi 1'dir ve 5. terimi 17'dir.

 Şimdi başka bir şekil örüntüsü inceleyelim:

Şekil Örüntüsü

Örüntüyü incelediğimizde her adımda daire sayısı 2 artıyor. Bu örüntüyü sayı örüntüsüne çevirip tablo haline getirirsek aşağıdaki gibi bir tablo elde ederiz.

Sayı Örüntüsü

Tablodan da görebildiğiniz gibi örüntümüzün şöyle bir genel kuralı vardır: 

Daire sayısı = Adım Sayısı x 2

Yani kaçıncı adımda isek daire sayımız 2 katı.

Yazar: www.matematikciler.org

Tags: 5. Sınıf