5. Sınıf Matematik Konuları (Meb Müfredatı 2013 - 2014)

5. Sınıf Matematik Müfredatı (Meb Konuları)  

5. SINIF YENİ MÜFREDAT İÇİN TIKLAYIN (2014-2015)

5. SINIF MATEMATİK KONU ANLATIMLARI İÇİN TIKLAYIN

1. ÜNİTE: DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER

1. Bölüm: Örüntüler 

2. Bölüm: Milyonlar

Milyon ne kadar büyük?

Büyük sayıların okunuşu 

Büyük sayıların karşılaştırılması

3. Bölüm: Doğal Sayılarla İşlemler

Toplama ve çıkarma işlemleri

Toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin

Çarpma işlemi

Bölme işlemi

Çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin

Bölme işleminde kalan

4. Bölüm: Parantezli işlemler

5. Bölüm: Zihinden İşlemler

Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri

Zihinden çarpma ve bölme işlemleri

6. Bölüm: Bir Sayının Karesi ve Küpü

Bir sayının karesi

Bir sayının küpü

7. Bölüm: Problemler

İki adımlı problemler

Üç adımlı problemler

8. Bölüm: Zaman Ölçme

 Zaman ölçü birimleri

Zaman ölçü birimlerini birbirine dönüştürme

Zaman ölçme problemleri

 

2. ÜNİTE: VERİ İŞLEME

1. Bölüm: Araştırma Sorusu Oluşturma ve Veri Toplama

Araştırma sorusu oluşturma

Veri toplama

2. Bölüm: Verileri Düzenleme ve Yorumlama

Veri düzenleme

3. Bölüm: Ağaç Şeması 

 

3. ÜNİTE: GEOMETRİ

1. Bölüm: Noktaların Birbirine Göre Konumları

2. Bölüm: Doğru, Işın ve Doğru Parçası

İki doğrunun birbirine göre durumları

3. Bölüm: Paralel Doğru Parçası Çizme

4. Bölüm: Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

5. Bölüm: Açı Oluşturma

Açı çeşitleri

Açılar

6. Bölüm: Çokgenler

Üçgen ve çeşitleri 

 

4. ÜNİTE: KESİRLER, ONDALIK GÖSTERİM VE YÜZDE

1. Bölüm: Birim Kesirleri Sıralama

Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme

2. Bölüm: Tam Sayılı Kesirleri Tanıyalım

Tam sayılı kesirlerin bileşik kesir olarak gösterimi

Bileşik kesirlerin tam sayılı kesir olarak gösterimi

Bileşik ve tam sayılı kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi

Doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma

3. Bölüm: Denk Kesirler

Paydaları eşit kesirleri sıralama

Paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralama

4. Bölüm: Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama

Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını hesaplama

5. Bölüm: Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Paydaları eşit olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi

Bir doğal sayı ile bir kesrin toplamı ve farkı

Tam sayılı kesirlerin toplanması ve çıkarılması

Paydaları farklı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri

6. Bölüm: Ondalık Gösterimler

Ondalık gösterimlerde basamak adları ve basamak değerleri

7. Bölüm: Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

8. Bölüm: Yüzdeler

Yüzde, kesir ve ondalık gösterim ilişkisi

Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırma

Bir çokluğun yüzdesini bulma

 

5. ÜNİTE: GEOMETRİ VE ÖLÇME

1. Bölüm: Dörtgenler

Dikdörtgen

Dikdörtgen oluşturma

Paralelkenar

Paralelkenar oluşturma 

Eşkenar dörtgen 

Eşkenar dörtgen oluşturma 

Yamuk 

Yamuk oluşturma 

2. Bölüm: Uzunluk Ölçme 

Uzunluk ölçme birimleri 

Uzunlukları tahmin etme 

Uzunluk ölçülerinde dönüşümler 

Uzunluk ölçme problemleri 

3. Bölüm: Çevre Uzunluğu 

Dikdörtgenin çevre uzunluğu 

Karenin çevre uzunluğu 

Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun çevre uzunluğu 

Farklı geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplama 

Çevre uzunluğunu tahmin etme 

Belli bir çevre uzunluğuna sahip çokgenler oluşturma 

4. Bölüm: Üçgende ve Dörtgende Açılar 

Üçgende açılar 

Dörtgende açılar 

5. Bölüm: Alan Ölçme 

Dikdörtgenin alanı 

Metrekare ve santimetrekare ile alan hesaplama 

Farklı geometrik şekillerin alanlarını hesaplama 

Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma 

6. Bölüm: Geometrik cisimler 

Dikdörtgenler prizması

Kare prizma

Küp

Dikdörtgenler prizmasının açınımı

Kare prizmanın açınımı

Küpün açınımı

Açınımdan dikdörtgenler prizması oluşturma

Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 

5. SINIF TÜRKÇE KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ