Aritmetik Ortalama ve Açıklık Nedir? (Aralık)

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Aritmetik Ortalama Nedir?
  • √ Açıklık Ne Demektir?

ARİTMETİK ORTALAMA

Bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Aritmetik ortalamayı günlük hayatta çok kullanırız. Örneğin bir dersteki notlarımızı hesaplarken notları toplar not sayısına böleriz.

Bir öğrenci matematikten 80, 70 ve 93 alsın. Ortalamasını hesaplarsak

80 + 70 + 93 = 243 buluruz. 3 not olduğu için ortalamasını 243/3 = 81 buluruz.

AÇIKLIK NEDİR?

Verilen sayı dizisinin en büyük ve en küçük değeri arasındaki farka aralık veya açıklık denir. Yukarıdaki örnekten devam edersek öğrencinin notları 80, 70 ve 93'tü.

En yüksek notu: 93

En düşük notu: 70 olduğuna göre bu verilerin aralığı 93 - 70 = 23 olarak bulunur.

ÖRNEK: Aşağıdaki verilerin açıklığını ve aritmetik ortalamasını bulalım.

12, 28, 45, 21, 3, 41

Aritmetik Ortalama: (12 + 28 + 45 + 21 + 3 + 41) / 6 =  150 / 6 = 25

Açıklık: En büyük değer 45 ve en küçük değer 3 ---> 45 - 3 = 42

Yazar: www.matematikciler.org