Kartezyen Koordinat Sistemi (İki Boyutlu)

BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ
- Kartezyen Koordinat Sistemi
- Apsis, Ordinat, Orijin

KARTEZYEN KOORDİNAT SİSTEMİ NEDİR?

Öncelikle kartezyen nedir ve koordinat nedir bunları öğrenelim.

Kartezyen (İngilizce : Cartesian) Fransız matematikçi Descates'in adına Latince +ian (+cil / +çıl ) ekinin getirilmesiyle oluşmuş bir kelimedir.

Koordinat ise (İngilizce : co-ordinate)  Latince com- (birlikte) takısı ile "to ordinate" (sıralamak, dizmek) eyleminin birleşimiyle oluşmuştur. Bu kısa bilgilerden sonra kartezyen koordinat sisteminin tanımını yapalım. 

Bakınız: Kartezyen Koordinat Sisteminin Tarihçesi

İki sayı doğrusunun 0 (sıfır) noktasında birbiriyle dik kesişmesiyle oluşan sisteme kartezyen koordinat sistemi denir. Burada iki sayı doğrusu yani iki boyut olduğu için iki boyutlu kartezyen koordinat sistemi de denir.

Koordinat Sistemi

Koordinat sisteminde yatay olan eksene x ekseni (apsisler ekseni), dikey eksene ise y ekseni (ordinatlar ekseni) denir.

Eksenlerin kesiştiği noktaya orijin veya başlangıç noktası denir.

Yazar: www.matematikciler.org

 

 

Koordinat sisteminde noktaların yerleri sıralı ikililerle belirlidir. (Örnek: (5,7) gibi) 

Koordinat sistemindeki her noktaya karşılık gelen bir sıralı ikili bulunur.

Bir noktayı gösteren sıralı ikililere o noktanın koordinatı denir. Sıralı ikilideki ilk sayı x eksenine, ikinci sayı y eksenin karşılık gelen sayıyı gösterir. 

Örneğin bir A noktası olsun. Bu noktanın koordinatları 3'e 2 olsun. Bu A(3,2) şeklinde gösterilir. Burada 3'e apsis (x), 2'ye ordinat (y) denir.

 


Koordinat sistemi düzlemi 4 bölgeye ayırır.

Bu bölgelerin sıralanışı C harfi şeklinde aklınızda kalabilir. 

1. Bölgedeki noktaların (x) apsisleri pozitif, (y) ordinatları da pozitif. 

2. Bölgedeki noktaların (x) apsisleri negatif, (y) ordinatları pozitif. 

3. Bölgedeki noktaların (x) apsisleri negatif, (y) ordinatları negatiftir. 

4. Bölgedeki noktaların (x) apsisleri pozitif, (y) ordinatları negatiftir. 

Yazar: www.matematikciler.org

Koordinat Sistemi Bölgeler

 

NOT: Apsisi 0 (sıfır) olan noktalar y ekseni üzerinde, ordinatı 0 (sıfır) olan noktalar x ekseni üzerinde yer alır.

Şimdi bir kaç noktayı koordinat düzleminde gösterelim:

A(4,2) - A noktası 1. bölgededir.

B(0,0) - B noktası orijindedir.

C(- 2,3) - C noktası 2. bölgededir.

D(- 4,0) - D noktası x eksenindedir.

E (- 3,- 4) - E noktası 3. bölgededir.

F (0, -2) - F noktası y eksenindedir.

G(3,-3) - G noktası 4. bölgededir.

Koordinat Sisteminde Noktalar

Yazar: www.matematikciler.org