8. Sınıf Matematik Konuları (Meb Müfredatı 2015 - 2016)

8. Sınıf Matematik Müfredatı (Meb Konuları)  

 

2015-2016 SEVGİ YAYINLARI MATEMATİK KONULARI

 

1. ÜNİTE

1. Bölüm: Üslü Sayılar

Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetleri 

Rasyonel Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı

Ondalık Kesirlerin Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı

Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemleri

Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar

2. Bölüm: Kareköklü Sayılar

Kareköklü Sayıları Keşfetme

3. Bölüm: Gerçek Sayılar

Rasyonel Sayıların Ondalık Açılımı ve İrrasyonel Sayılar 

Rasyonel Sayıların Yoğunluğu (Sıklığı)

4. Bölüm: Kareköklü Sayılarla İşlemler

Kareköklü Sayıları a√b Şeklinde YazmaKareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Ondalık Kesirlerin Karekökleri 

 

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Örüntüler ve İlişkiler

Özel Sayı Örüntüleri 

Aritmetik ve Geometrik Diziler 

2. Bölüm: Cebirsel İfadeler

Denklem ile Özdeşlik Arasındaki İlişki ve Özdeşlikleri Modellerle Açıklama 

Cebirsel İfadeleri Çarpanlarına Ayırma 

Rasyonel Cebirsel İfadelerle İşlem Yapma

3. Bölüm: Denklemler

Rasyonel Denklemlerin Çözümü 

Doğrusal Denklem Sistemlerini Yerine Koyma Metodu ile Çözme 

Doğrusal Denklem Sistemlerini Yok Etme Metodu ile Çözme 

Doğrusal Denklem Sistemlerinin Grafikle Çözümü

4. Bölüm: Eşitsizlikler

Eşitlik ve Eşitsizlik Arasındaki İlişkiyi Belirleme

Eşitsizliklerin Çözümü

İki Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Grafikleri

 

3. ÜNİTE

1. Bölüm: Üçgende Kenar Açı İlişkisi

Eski Terimler

Üçgenlerin Kenarları Arasındaki İlişkiler

Üçgende Kenar - Açı İlişkisi

2. Bölüm: Üçgen Çizimi ve Üçgende Yardımcı Elemanlar

Kenar Uzunlukları Verilen Üçgeni Çizme

Bir Kenar Uzunluğu ile İki Açı Ölçüsü Verilen Üçgeni Çizme 

İki Kenar Uzunluğu ile Bu Kenarları Arasındaki Açısı Verilen Üçgeni Çizme

Üçgende Yükseklik 

Üçgende Açıortay 

Üçgende Kenarortay ve Kenar Orta Dikme

3. Bölüm: Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgenlerde Eşlik 

Kenar-Açı-Kenar (K.A.K) Eşlik Şartı

Açı-Kenar-Açı (A.K.A) Eşlik Şartı 

Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K) Eşlik Şartı 

Üçgenlerin Benzerliği 

Üçgenlerde Benzerlik Şartları

4. Bölüm: Pisagor Bağıntısı

Pisagor Bağıntısı

5. Bölüm: Dik Üçgendeki Dar Açıların Trigonometrik Oranları 

Dar Açıların Trigonometrik Oranları 

6. Bölüm: Eğim

Doğrunun Eğimi 

Klinometre Yapalım 

Doğrunun Eğimi ile Denklemi Arasındaki İlişki

 

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Kombinasyon ve Permütasyon

Bir Kümenin Kombinasyonlarını Belirleme 

Permütasyon ve Kombinasyon Arasındaki Fark

2. Bölüm: Olay ve Olasılık Çeşitleri

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar 

Olasılık Çeşitleri 

3. Bölüm: : Merkezî Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri İle İstatistiksel Temsil Biçimleri 

Histogram Oluşturma

Standart Sapma

İstatistiksel Temsil Biçimleri

 

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Prizmalar

Prizma İnşa Etme ve Açınımını Çizme

Dik Prizmaların Yüzey Alan ve Hacim Bağıntıları

2. Bölüm: Piramitler

Piramit İnşa Etme ve Açınımını Çizme 

Piramitlerin Yüzey Alan ve Hacim Bağıntıları

3. Bölüm: Koni

Koni İnşa Etme ve Yüzey Alan Bağıntısını Oluşturma 

Dik Koninin Hacmi 

4. Bölüm: Küre

Küre İnşa Etme, Yüzey Alan ve Hacim Bağıntısını Oluşturma

5. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Yüzey Alanlarını Tahmin Etme, Bunlarla İlgili Problem Çözme ve Kurma

 

6. ÜNİTE

1. Bölüm: Örüntüler

Fraktal Oluşturma

2. Bölüm: Yansıma, Öteleme ve Dönme Hareketleri

Koordinat Düzleminde Yansıma, Dönme ve Öteleme 

3. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Ara Kesitleri ve Simetrileri

Geometrik Cisimlerin Simetrileri ve Ara Kesitleri

4. Bölüm: Çok Yüzlüler, Yapıların Görünümleri ve İz Düşümü

 Çok Yüzlüler Oluşturma 

Yapıların Görünümleri 

Perspektif Çizimi

 8. SINIF MATEMATİK KONU ANLATIMLARI İÇİN TIKLAYIN

8. SINIF TÜRKÇE KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ